ZÍSKAJTE PRÍSTUP

ČIASTOČNÝ PRÍSTUP
0,-eur (ZDARMA)
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
neobmedzene

+ kalendár podnikateľa

+ 4 videá pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ ukážky videí 

x nové videá pridávané počas roka

x informácie o legislatívnych zmenách

súbory na stiahnutie

ROZŠÍRENÝ PRÍSTUP
127,- eur
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
12 mesiacov

+ kalendár podnikateľa

+ 4 videá pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 12 videí pre začínajúcich podnikateľov

x nové videá pridávané počas roka

x informácie o legislatívnych zmenách

súbory na stiahnutie

+ kalendár podnikateľa

+ 4 videá pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+  40 videí pre všetkých podnikateľov

+ nové videá pridávané počas roka

+ informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

PLNÝ PRÍSTUP

+ kalendár podnikateľa

+ videá pre budúcich podnikateľov

+ videá Najčastejšie chyby podnikateľov

+ všetky videá potrebné pre podnikanie

+ nové videá pridávané počas roka

+ informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

cena 18,-eur/mesiac

ročný prístup 

ČIASTOČNÝ PRÍSTUP

+ kalendár podnikateľa

+ videá pre budúcich podnikateľov

+ videá Najčastejšie chyby podnikateľov

x všetky videá potrebné pre podnikanie

x nové videá pridávané počas roka

x informácie o legislatívnych zmenách

súbory na stiahnutie

ZDARMA