ZÍSKAJTE ROZUM DO VRECKA

a majte vedomosti Vašej účtovníčky neustále poruke

Chcete prenajímať nehnuteľnosť?

Kliknite tu

Chcete podnikať ako taxi?

Kliknite tu

Chcete podnikať vo financiách?

Kliknite tu

Chcete podnikať v  oblasti beauty?

Kliknite tu

Chcete podnikať ako remeselník?

Kliknite tu

Chcete podnikať ako influencer?

Kliknite tu

Ak chcete podnikať alebo podnikáte v inej oblasti, vyberte si videá pre živnostníkov alebo SRO

Ste živnostník?

Kliknite tu

Máte SRO?

Kliknite tu

Ste živnostník a máte aj SRO?

Kliknite tu

Chcete podnikať v realitách?

Kliknite tu

Chcete podnikať ako eshop?

Kliknite tu

Chcete podnikať v gastro?

Kliknite tu

Mali ste iný jednorázový príjem?

Kliknite tu
KALENDÁR PODNIKATEĽAdostanete upozornenie na dôležité termíny, aby ste ich nezmeškali
VIDEÁ PRE BUDÚCICH PODNIKATEĽOVzistite, ako sa dá podnikať na Slovensku, či je pre Vás výhodnejšia živnosť alebo SRO, ako začať podnikať
NAJČASTEJŠIE CHYBY PODNIKATEĽOVvyvarujte sa chýb, ktoré už urobilo mnoho podnikateľov pred Vami, pretože nemali informácie
VIDEÁ PRE PODNIKATEĽOVvšetky dôležité informácie získate vo videách, či ste živnostník alebo majiteľ SRO
NOVÉ VIDEÁ PRIDÁVANÉ POČAS ROKAzískajte videá na nové aktuálne témy
INFORMÁCIE O LEGISLATÍVNYCH ZMENÁCHbudete mať vždy poruke aktuálne informácie
SÚBORY NA STIAHNUTIEstiahnite si potrebné súbory

VYBERTE SI

ROZUM DO VRECKA pre živnostníkov

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 77 videí pre živnostníkov

+ nové videá pridávané počas roka

informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

ročný prístup
15,-eur / mesiac
fakturácia jednorázovo 180,-eur
+ 77 videí pre živnostníkov

UPOZORNENIE: ročný prístup umožňuje uplatniť ZĽAVOVÝ KÓD

mesačný prístup
20,-eur / mesiac
automatická mesačná fakturácia
+ 77 videí pre živnostníkov

UPOZORNENIE: mesačný prístup neumožňuje uplatniť ZĽAVOVÝ KÓD

ROZUM DO VRECKA pre SRO

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 54 videí pre SRO

+ nové videá pridávané počas roka

informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

ročný prístup
15,-eur / mesiac
fakturácia jednorázovo 180,-eur
+ 54 videí pre SRO
Chcem ROZUM DO VRECKA pre SRO na 12 mesiacov za 180,-eur
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%

UPOZORNENIE: ročný prístup umožňuje uplatniť ZĽAVOVÝ KÓD

mesačný prístup
20,-eur / mesiac
automatická mesačná fakturácia
+ 54 videí pre SRO
Chcem ROZUM DO VRECKA pre SRO na 1 mesiac za 20,-eur
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%

UPOZORNENIE: mesačný prístup neumožňuje uplatniť ZĽAVOVÝ KÓD

ROZUM DO VRECKA pre podnikateľov

videá pre živnostníkov aj pre SRO

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 77 videí pre živnostníkov

+ 54 videí pre SRO

+ nové videá pridávané počas roka

informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

UPOZORNENIE: ročný prístup umožňuje uplatniť ZĽAVOVÝ KÓD

UPOZORNENIE: mesačný prístup neumožňuje uplatniť ZĽAVOVÝ KÓD

ROZUM DO VRECKA pre živnostníkov

videá len pre živnostníkov

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 77 videí pre živnostníkov

+ nové videá pridávané počas roka

informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

ročný prístup
15,-eur / mesiac
fakturácia jednorázovo 180,-eur
77 videí pre živnostníkov
fakturácia mesačne
20,- eur / mesiac
celkovo 240,-eur za 12 mesiacov
prístup na 1 mesiac
Chcem ROZUM DO VRECKA pre živnostníkov fakturovať mesačne
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%

ROZUM DO VRECKA pre SRO

videá len pre SRO

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 54 videí pre SRO

+ nové videá pridávané počas roka

informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

fakturácia ročne
15,- eur / mesiac
celkovo jednorázovo 180,-eur
prístup na 12 mesiacov
Chcem ROZUM DO VRECKA pre SRO na 12 mesiacov
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
fakturácia mesačne
20,- eur / mesiac
celkovo 240,-eur za 12 mesiacov
prístup na 1 mesiac
Chcem ROZUM DO VRECKA pre SRO fakturovať mesačne
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%

ROZUM DO VRECKA pre podnikateľov

videá pre živnostníkov aj pre SRO

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 77 videí pre živnostníkov

+ 54 videí pre SRO

+ nové videá pridávané počas roka

informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

fakturácia mesačne
25,- eur / mesiac
celkovo jednorázovo 300,-eur
prístup na 12 mesiacov
Chcem ROZUM DO VRECKA pre podnikateľov fakturovať mesačne
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%

ROZUM DO VRECKA ČIASTOČNÝ PRÍSTUP

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 77 36 videí pre živnostníkov

+ 54 26 videí pre SRO

x nové videá pridávané počas roka

x informácie o legislatívnych zmenách

súbory na stiahnutie

ČIASTOČNÝ PRÍSTUP
0,-eur
ZDARMA
neobmedzene

ROZUM DO VRECKA pre živnostníkov

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 77 videí pre živnostníkov

+ nové videá pridávané počas roka

informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

fakturácia ročne
15,- eur / mesiac
celkovo jednorázovo 180,-eur
prístup na 12 mesiacov
Chcem ROZUM DO VRECKA pre živnostníkov na 12 mesiacov
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
fakturácia mesačne
20,- eur / mesiac
celkovo 240,-eur za 12 mesiacov
prístup na 1 mesiac
Chcem ROZUM DO VRECKA pre živnostníkov fakturovať mesačne
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%

ROZUM DO VRECKA pre SRO

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 54 videí pre SRO

+ nové videá pridávané počas roka

informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

fakturácia ročne
15,- eur / mesiac
celkovo jednorázovo 180,-eur
prístup na 12 mesiacov
Chcem ROZUM DO VRECKA pre SRO na 12 mesiacov
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
fakturácia mesačne
20,- eur / mesiac
celkovo 240,-eur za 12 mesiacov
prístup na 1 mesiac
Chcem ROZUM DO VRECKA pre SRO fakturovať mesačne
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%

ROZUM DO VRECKA pre podnikateľov

+ kalendár podnikateľa

+ 11 videí pre budúcich podnikateľov

+ videá "Najčastejšie chyby podnikateľov"

+ 77 videí pre živnostníkov

+ 54 videí pre SRO

+ nové videá pridávané počas roka

informácie o legislatívnych zmenách

+ súbory na stiahnutie

fakturácia mesačne
25,- eur / mesiac
celkovo jednorázovo 300,-eur
prístup na 12 mesiacov
Chcem ROZUM DO VRECKA pre podnikateľov fakturovať mesačne
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%