ROZUM DO VRECKA pre podnikateľov

Plný prístup obsahuje tieto videá:

DAŇ Z PRÍJMU

Daň z príjmu fyzických osôb

Daň z príjmu právnických osôb

Ako odpočítať stratu

Čo môže byť daňovým výdavkom

Výdavky uzanané až po zaplatení

Paušálne výdavky

Dobrovoľné daňové priznanie

Prenájom nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti

Odklad daňového priznania

2% z dane

Ako si vybrať zisk po zdanení

Komunikácia s Daňovým úradom

Aké dokumenty sa posielajú DÚ

Povinnosť oznámiť bankový účet

Akú kontrolu môžete dostať

Aké pokuty Vám hrozia

ODVODY

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

ÚČTOVNÍCTVO

Účtovníctvo podnikateľov

Faktúra - vyhotovenie a náležitosti

Ďalšie dôležité doklady

Ako si vybrať dobrú účtovníčku

Doklady pre účtovníčku

Čo pre Vás urobí Vaša účtovníčka

Aké výstupy si pýtať od účtovníčky

Archivácia účtovných dokumentov

AUTOMOBIL

Automobil v podnikaní

MAJETOK A ZÁSOBY

Odpisy majetku

Skladové zásoby k 31.12.

Daň z nehnuteľnosti

DPH

Daň z pridanej hodnoty

Pre koho je dobre byť platiteľom DPH

Samozdanenie

ZAMESTNANCI

Zamestnanci a zamestnávateľ

Ako uhrádzať mzdy a odvody

Stravovanie zamestnancov a SZČO

eKASA

eKasa

LEGISLATÍVNE ZMENY

Stravovanie zamestnancov od 01.06.2023

Stravovanie zamestnancov od 01.01.2023

Nové sumy od 01.01.2023