ZAČÍNAM PODNIKAŤ

ZAMESTNANCI, viete aké sú Vaše práva a povinnosti, a aké sú práva a povinnosti Vášho ZAMESTNÁVATEĽA?

som ZAMESTNANEC

/PREDPREDAJ/

Animované videá budú postupne pridávané od 01.01.2023 a budú obsahovať aktuálne informácie platné pre rok 2023.

Chcete mať informácie, ktoré sa týkajú Vás ako zamestnanca?

Pripravujem pre Vás animované videá, v ktorých sa dozviete dôležité informácie z oblasti pracovno-právnych vzťahov, aké sú Vaše práva a povinnosti, ale aj práva a povinnosti Vášho zamestnávateľa.

Videá budú pridávané postupne každý týždeň na tieto témy:

 • zmluvy a dohody
  čo musí obsahovať pracovná zmluva, aké dohody môžete uzavrieť
 • prijatie do zamestnania
  povinnosti pred začatím práce, tlačivá a formuláre
 • mzda za prácu
  minimálna mzda, mesačná a hodinová mzda, hrubá mzda, cena práce
 • odvody
  odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • daň zo mzdy
  ako sa vypočíta daň, nezdaniteľná čiastka, daňový bonus na dieťa, ročné zúčtovanie dane
 • dovolenka
  nárok na dovolenku, práva a povinnosti
 • dávky v nezamestnanosti, materská, rodičovská
  výška PN, výpočet materskej
 • stravovanie zamestnancov
  stravné lístky, finančný príspevok
 • skončenie pracovného pomeru
  spôsob ukončenia pracovného pomeru, výpovedná doba, odstupné
 • dôchodok
  podmienky získania dôchodku

Čo získate?

ročný prístup - kalendárny rok (január - december) 2023
sledujem za Vás zmeny v zákonoch, ktoré spracujem do videí, aby ste im ľahko porozumeli
poradenstvo - môžete mi poslať mailom Vaše otázky ohľadom zamestnania, ktoré v rámci mojich časových možností zodpoviem, alebo spracujem vo videu)
stiahnite si súbory, tabuľky, tlačivá a formuláre, ktoré Vám ušetria čas
na nové videá Vás upozorním mailom, ktorý zadáte pri objednávke

Vďaka animovaným videám lepšie porozumiete zložitým výrazom a číslam.

 Objednajte si prístup na rok 2023 v predpredaji za polovičnú cenu!

 Keďže v roku 2023 budem postupne tvoriť a pridávať videá, pokým sa obsah naplní platí zvýhodnená cena

som ZAMESTNANEC - PREDPREDAJ
96,-eur/ročný prístup (8,-eur/mesiac)
48,-eur/ročný prístup (4,-eur/mesiac)
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
predpredajová cena platí do 30.06.2023 za prístup ku všetkým videám vydaným v roku 2023 a bude fakturovaná jednorázovo za celý rok
som ZAMESTNANEC
96,-eur/ročný prístup (8,-eur/mesiac)
všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
cena platí od 01.07.2023 a je za prístup ku všetkým videám vydaných v roku 2023, a bude fakturovaná jednorázovo za celý rok

Aké videá pre Vás pripravujem? Pozrite si HARMONOGRAM videí na rok 2023

HARMONOGRAM VIDEÍ

na rok 2023

Animované videá budú postupne každý týždeň pridávané od 01.01.2023 a budú obsahovať aktuálne informácie platné pre rok 2023.

JANUÁR

nové sumy od 1.1.2023, minimálna mzda, čo musí obsahovať pracovná zmluva, daňový bonus na dieťa, daň zo mzdy a nezdaniteľná čiastka

FEBRUÁR

ročné zúčtovanie dane, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

MAREC

stravné lístky, finančný príspevok na stravovanie, hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce

APRÍL

dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o sezónnej práci, osobný dotazník, vyhlásenie k zdaneniu

MÁJ

prihlasovanie zamestnancov do poisťovní, ako sa vypočíta mzda, úľavy na odvodoch, zamestnávanie neplnoletých

JÚN

PN, materská, rodičovská, nárok na dovolenku

JÚL

cez prázdniny nebudú vydávané nové videá

AUGUST

cez prázdniny nebudú vydávané nové videá

SEPTEMBER

zmena zdravotnej poisťovne, skončenie pracovného pomeru, odstupné a odchodné, služobná cesta na SK, služobná cesta do zahraničia

OKTÓBER

dávky v nezamestnanosti, ako sa počíta dôchodok, mzdové príplatky, prenos dovolenky do ďalšieho roka

NOVEMBER

pripravujeme

DECEMBER

pripravujeme

Vyhradzujem si právo na zmenu poradia a tém v jednotlivých mesiacoch.

Animované videá budú pripravované postupne v poradí, ktoré si určujem v závislosti od zmien v zákonoch, aby ste mali aktuálne informácie vždy včas.